MAREK DEVELOPMENT

Služby pro klienty

Pro naše klienty nabízíme v případě zájmu pomoc s přípravou a realizací koupě nemovitosti v zahraničí. Zajistíme pro Vás právní služby, pomůžeme s vyřízením formalit, seznámíme Vás s legislativou a povinostmi souvisejícími souvisejícími s koupí a vlastnictvím nemovitosti v Chorvatsku.

 • Pomůžeme Vám se zajištěním ubytování nebo s jeho rezervací po dobu prohlídky apartmánu/lokality.
 • V souladu s legislativou dané země Vám zajistíme právní zastoupení. Zajistíme zastupování při koupi nemovitosti u notáře.
 • Pomůžeme se zajištěním i založením účtu, přihlášení u místních úřadů (daňová registrace), zkontrolujeme právní stav nemovitosti a zajistíme její převod na katastru.
 • Ke koupi nemovitosti je nutné mít tzv. OIB – daňového identifikačního číslo.
 • Zajistíme pro Vás podání žádosti na místní úřad o přidělení daňového identifikačního čísla OIB v Chorvatsku.
 • Zajistíme Vám tlumočení při prohlídkách a vždy zajistíme překlad smluvní dokumentace, která je potřebná ke koupi nemovitosti.
 • Poskytujeme poradenství při zajištění hypotéky. V současnosti není problém pro českou fyzickou osobu získat úvěr na nemovitost v Chorvatsku.
 • Některé banky v České republice jsou schopny poskytnout hypotéku na koupi nemovitosti v zahraničí   (pouze v rámci EU, což Chorvtasko je v EU) ovšem s jedním rozdílem. České banky nejsou schopné vzít zástavu ve formě kupované nemovitosti v zahraničí, ale vyžadují zástavu ve formě jiné nemovitosti, která se nachází na území CZ.
 • Marek – Development j.d.o.o je Vám samozřejmě nápomocná při jednání s bankou a dodání potřebných dokumentů a pomůže zajistit získání hypotéky.
 • Přihlášení a registrování všech komunálních sítí.

 

POSTUP  KOUPĚ  NEMOVITOSTI V CHORVATSKU

Pokud si vyberete nemovitost, uzavře se rezervační smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí kupní. Při jejím podpisu se uhradí dohodnutá suma – rezervace. Možno hotově nebo převodem. Následně právník zkontroluje náležitosti jako katastr, původ nemovitosti, stavební povolení, atd. a sepíše kupní smlouvu. Zbytek kupní ceny se platí většinou v korunách a to v protihodnotě ceny v EUR/Kuna dle prodejního kurzu HNB v den vyplacení kupní ceny.

Někdy prodávající může chtít platbu v EUR. Což dle chorvatského práva je možné. Vše je dohodnuto v kupní smlouvě a před podpisem kupní smlouvy, kterou dostanete jak v češtině, tak v chorvatštině.

 • Když jsou splněny všechny náležitosti, je podepsána u notáře kupní smlouva, kterou pak notář registruje do katastru nemovitostí.
 • Veřejný notář také předkládá kopii kupní smlouvy daňovému úřadu. Daňový úřad rozhodne o přesné částce daně z nemovitosti (3%) a zašle Vám rozhodnutí, po rozhodnutí jste povinni zaplatit stanovenou částku do 15ti dnů. Pokud tak neučiníte,dlužná částka bude každým dnem narůstat. Částka se platí bankovním nebo poštovním převodem.

OIB (osobní identifikační číslo)

 • Pro koupi nemovitosti je nutné, aby kupující, fyzická či právnická osoba, měla OIB – osobní identifikační číslo, které je nutné pro komunikaci s úřady, v době koupě nemovitosti především s finančním úřadem a oddělením příslušného okresního soudu a katastrem. OIB se vyřizuje na počkání (lze i formuláře dostupné on-line poslat dopředu poštou a OIB si pak vyzvednout na přepážce příslušného finančního úřadu), a to obvykle těsně před podpisem kupní smlouvy. Bez OIB nelze být zapsán jako nový vlastník a OIB tedy musí být součástí kupní smlouvy.
 • Kupní smlouva (kupoprodajni ugovor), prohlášení o uhrazení kupní ceny (tabularna izjava)
 • Uzavření kupní smlouvy následuje poté, co koupi formálně schválí právník kupujícího, který prověří potřebnou dokumentaci k nemovitosti. Podpisem kupní se buď stvrzuje již uhrazená kupní cena, nebo se touto kupní smlouvou stanoví, do kdy musí být zbytek kupní ceny uhrazen. V prvním případě je tabularna izjava (prohlášení o uhrazení kupní ceny) součástí smlouvy, v druhém případě se toto prohlášení ověřeně podepisuje až po skutečné úhradě kupní ceny.
 • Úhradou kupní ceny se kupující v souladu s ustanovením kupní smlouvy stává plnoprávným vlastníkem.

Zavkladování, finanční úřad

 • Kupní smlouva se po jejím uzavření, respektive uhrazení kupní ceny, předává k zavkladování na oddělení pozemkových knih příslušného općinského soudu (toto oddělení je obdobou českého katastru). Zavkladování trvá od několika týdnů po několik měsíců (běžně i více jak půl roku), záleží na rychlosti a moderním vybavení konkrétního oddělení.  Po zavkladování buď vyplněním speciálního formuláře, nebo v modernějších općinách, automaticky vnitroúředním pocesem, se podává formální oznámení o změně vlastníka na příslušný katastr (obdoba českého zeměměřičského úřadu).
 • Nejpozději do třiceti dnů od podpisu kupní smlouvy a popřípadě i prohlášení o uhrazení kupní ceny se musí podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti.
 • Vyměření daně a zavkladování nemá příčinnou souvislost a úhrada daně tedy nezávisí na dokončení zavkladování. Poté do 90 dnů od podání dojde k vyměření daně ze strany úřadu (není to pravidlem, ale někdy vyjde na prohlídku, obvykle starší nemovitosti, kontrolní komise která stanoví základ daně). Daň může být po dohodě vyměřena u pozemků a apartmánů i na počkání na přepážce, obzvlášť jde-li o kupujícího z ciziny. Daňový výměr se zasílá kupujícím na adresu trvalého pobytu nebo sídla.
 • Pokud tak neučiníte, dlužná částka bude každým dnem narůstat. Částka se platí bankovním nebo poštovním převodem.

Kupující nemusí být přítomen podpisů smluv, může dát plnou pověřené osobě, aby jej zastupoval při podpisu. 

Dále si kupující založí bankovní účet u chorvatské banky (může být vedený v eurech i kunách.) Do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy právník registruje kupujícího k dani z převodu nemovitosti.

Převod na katastru trvá několik měsíců, ale majitelem se kupující stává v okamžiku podpisu smlouvy a zároveň po úhradě celé kupní ceny.
 

DANĚ A DALŠÍ NÁKLADY PŘI KOUPI NEMOVITOSTI V CHORVATSKU

Při koupi nemovitosti v Chorvatsku je třeba počítat s následujícími výdaji, které při převodu platí kupující:

 • 1-1,5% plus DPH z kupní ceny za právníka na vyhotovení smluv, zapsání do katastru a další administrativní úkony.
 • Správní poplatky, kolky, registrace (v řádech stovek euro, cca 200 EUR).
 • U starších nemovitostí 3 % z ceny daň z převodu nemovitosti.
 • U nové výstavby 3% pouze z hodnoty pozemku (to bývá 20% z kupní ceny) a dále DPH 25% (hradí kupující).